Welcome to Functional inorganic materials lab!

Visitor NO. 20373

中文
|
EN
Home News Research Achievement Group Awards Industrialization Recruitment Links
    Achievement
 
  2023
current position: homepage > Achievement > paper > 2023
226. Mesoscience in Hollow Multi-Shelled Structures

Yanze Wei, Decai Zhao, Dan Wang*, Advanced Science, 2023, 11, 2305408.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202305408

226. Mesoscience in Hollow Multi-Shelled Structures

225. 中空多壳层结构TiN修饰隔膜对锂硫电池性能增强研究

Wei Xu, Ruyi Bi, Mei Yang, Jiangyan Wang*, Ranbo Yu*, Dan Wang*, Chinese Science Bulletin, 2023, DOI: 10.1360/TB-2023-1006.

https://www.sciengine.com/CSB/doi/10.1360/TB-2023-1006;JSESSIONID=82c27c8c-d346-4635-b660-4fb86804c5f7

225. 中空多壳层结构TiN修饰隔膜对锂硫电池性能增强研究

224.Hollow multishelled structural TiN as multi-functional catalytic host for high-performance lithium-sulfur batteries

Wei Xu, Ruyi Bi, Mei Yang, Jiangyan Wang*, Ranbo Yu* and Dan Wang*, Nano Research, 2023, DOI: 10.1007/s12274-023-6144-6.

https://link.springer.com/article/10.1007/s12274-023-6144-6#citeas

224.Hollow multishelled structural TiN as multi-functional catalytic host for high-performance lithium-sulfur batteries

223. Two-Dimensional Carbon Graphdiyne: Advances in Fundamental and Application Research

Xuchen Zheng, Siao Chen, Jinze Li, Han Wu, Chao Zhang, Danyan Zhang, Xi Chen, Yang Gao, Feng He, Lan Hui, Huibiao Liu, Tonggang Jiu, Ning Wang, Guoxing Li, Jialiang Xu, Yurui Xue*, Changshui Huang*, Chunying Chen*, Yanbing Guo*, Tong-Bu Lu*, Dan Wang*, Lanqun Mao*, Jin Zhang*, Yue Zhang*, Lifeng Chi*, Wanlin Guo*, Xian-He Bu*, Hongjie Zhang*, Liming Dai*, Yuliang Zhao*, and Yuliang Li*. ACS Nano, 2023, 17, 14309-14346.

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.3c03849

223. Two-Dimensional Carbon Graphdiyne: Advances in Fundamental and Application Research

222.Hollow multishelled structural ZnO fillers enhance the ionic conductivity of polymer electrolyte for lithium batteries

Yingjian Ma, Ruyi Bi, Mei Yang, Peng Wei, Jian Qi, Jiangyan Wang,* Ranbo Yu,*  Dan Wang,* Journal of Nanoparticle Research, 2023, 25, 14.

https://link.springer.com/article/10.1007/s11051-022-05661-7

222.Hollow multishelled structural ZnO fillers enhance the ionic conductivity of polymer electrolyte for lithium batteries

221.Design of Hollow Nanoreactors for Size- and Shape-Selective Catalytic Semihydrogenation Driven by Molecular Recognition

Yutong Pi, Linxia Cui, Wenhao Luo, Haitao Li, Yanfu Ma, Ta Na, Xinyao Wang, Rui Gao, Dan Wang,* Qihua Yang,* Jian Liu,* Angewandte Chemie International Edition, 2023, e202307096.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202307096

221.Design of Hollow Nanoreactors for Size- and Shape-Selective Catalytic Semihydrogenation Driven by Molecular Recognition

220.Hollow Multishelled Structural Li-rich Cathode with Al Doping Enabling Capacity and Voltage Stabled Li-ion Batteries

Xiaolang Zhao, Mei Yang*, Jiangyan Wang* & Dan Wang*, Chemical Research in Chinese Universities, 2023, 39, 630–635.

https://link.springer.com/article/10.1007/s40242-023-3128-8

220.Hollow Multishelled Structural Li-rich Cathode with Al Doping Enabling Capacity and Voltage Stabled Li-ion Batteries

219.Ni-rich Cathode Materials for High-performance Li-ion Batteries: Challenges, Progress and Perspectives

Junnan He, Mei Yang,* Jiangyan Wang, Ranbo Yu,* Dan Wang,* ChemNanoMat, 2023,e202300148.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cnma.202300148

219.Ni-rich Cathode Materials for High-performance Li-ion Batteries: Challenges, Progress and Perspectives

218.Hierarchical structure regulation for sequential steps in solar vapor generation

Xuanbo Chen, Shuyong Liu, Nailiang Yang, Ranbo Yu,* Dan Wang,* EcoMat 2023, 5, e12348.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eom2.12348

218.Hierarchical structure regulation for sequential steps in solar vapor generation

217.Delicate Co-Control of Shell Structure and Sulfur Vacancies in Interlayer-Expanded Tungsten Disulfide Hollow Sphere for Fast and Stable Sodium Storage

Xing Zhang, Ruyi Bi, Jiangyan Wang,* Meng Zheng, Jin Wang, Ranbo Yu,* Dan Wang*, Advanced Materials, 2023, 35, 2209354.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202209354

217.Delicate Co-Control of Shell Structure and Sulfur Vacancies in Interlayer-Expanded Tungsten Disulfide Hollow Sphere for Fast and Stable Sodium Storage

216.Response and Regulation of the Microenvironment Based on Hollow Structured Drug Delivery Systems

Decai Zhao, Yanze Wei, Jing Xiong, Chunsheng Gao,* Dan Wang* Advanced Functional Materials, 2023, 2300681.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202300681

216.Response and Regulation of the Microenvironment Based on Hollow Structured Drug Delivery Systems

215. A Universal Formation Mechanism of Hollow Multi-Shelled Structures Dominated by Concentration Waves

Yanze Wei, Yiping Cheng, Decai Zhao, Yuan Feng, Peng Wei, Jiangyan Wang, Wei Ge,* Dan Wang,* Angewandte Chemie International Edition, 2023, e202302621.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202302621

215. A Universal Formation Mechanism of Hollow Multi-Shelled Structures Dominated by Concentration Waves

 
   
 
Links: 2nd Hollow Nanostructured Materials Materials Chemistry Frontiers Inorganic Chemistry Frontiers Institute of Process Engineering CAS

Institute of process engineering Chinese Academy of Sciences http://www.ipe.cas.cn/

Address: No.1, North 2nd Street, Zhongguancun, Haidian District, Beijing Tel: 86-10-62533616 Fax: 86-10-62533616 Post Code: 100190