Welcome to Functional inorganic materials lab!

Visitor NO. 500674

中文
|
EN
Home News Research Achievement Group Awards Industrialization Recruitment Links
    Achievement
 
  2015
current position: homepage > Achievement > paper > 2015
107.A fluorescent quenching performance enhancing principle for carbon nanodot-sensitized aqueous solar cells

HaiminZhang YunWang PorunLiu YibingLi Hua GuiYang TaichengAn Po-KeungWong DanWang ZhiyongTang, HuijunZhao* Nano Energy, 2015,13,124-130

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285515000567

107.A fluorescent quenching performance enhancing principle for carbon nanodot-sensitized aqueous solar cells

106.Multi-shelled hollow micro-/nanostructures

Jian Qi,  Xiaoyong Lai,  Jiangyan Wang,  Hongjie Tang, Hao Ren, Yu Yang,  Quan Jin, Lijuan Zhang,  Ranbo Yu*, Guanghui Ma, Zhiguo Su, Huijun Zhao and Dan Wang* Chemical Society Reviews 2015,44,6749-6773

https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2015/cs/c5cs00344j

106.Multi-shelled hollow micro-/nanostructures

105.A New Graphdiyne Nanosheet/Pt Nanoparticle‐Based Counter Electrode Material with Enhanced Catalytic Activity for Dye‐Sensitized Solar Cells

Hao Ren, Hui Shao, Lijuan Zhang, Dong Guo, Quan Jin, Ranbo Yu,* Lei Wang, Yuliang Li, Yun Wang, Huijun Zhao,  Dan Wang, Advanced Energy Materials, 2015,5,1500296

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aenm.201500296


Highlighted by

Acc. Chem. Res. 2017, 50,2470-2478.


105.A New Graphdiyne Nanosheet/Pt Nanoparticle‐Based Counter Electrode Material with Enhanced Catalytic Activity for Dye‐Sensitized Solar Cells

104.Synthesis and photocatalytic activity of hierarchical flower-like SrTiO3 nanostructure

Xiao-Yong Lai , Cheng-Rui Wang , Quan Jin , Ran-Bo Yu and Dan Wang* Science China-Materials 2015,58,192-197

https://link.springer.com/article/10.1007/s40843-015-0038-1

104.Synthesis and photocatalytic activity of hierarchical flower-like SrTiO3 nanostructure

103.An in situ vapour phase hydrothermal surface doping approach for fabrication of high performance Co3O4 electrocatalysts with an exceptionally high S-doped active surface

Zhijin Tan,  Porun Liu*,  Haimin Zhang, Yun Wang, Mohammad Al-Mamun,  Hua Gui Yang,  Dan Wang, Zhiyong Tang and  Huijun Zhao* Chemical Communications 2015,51,5695-5697

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433215000938

103.An in situ vapour phase hydrothermal surface doping approach for fabrication of high performance Co3O4 electrocatalysts with an exceptionally high S-doped active surface

102.Enhancement of photocatalytic properties of TiO2 nanoparticles doped with CeO2 and supported on SiO2 for phenol degradation

Hao Chunjing ; Li Jing ; Zhang Zailei ; Ji Yongjun;* Zhan Hanhui;* Xiao Fangxing; Wang Dan; Liu Bin; Su Fabing* Applied Surface Science 2015,331,17-26

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433215000938

102.Enhancement of photocatalytic properties of TiO2 nanoparticles doped with CeO2 and supported on SiO2 for phenol degradation

101.Growth of Polypyrrole Ultrathin Films on MoS2 Monolayers as High‐Performance Supercapacitor Electrodes

Hongjie Tang, Jiangyan Wang, Huajie Yin, Huijun Zhao,  Dan Wang,* and Zhiyong Tang* Advanced Materials 2015, 27, 1117-1123

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.201404622


101.Growth of Polypyrrole Ultrathin Films on MoS2 Monolayers as High‐Performance Supercapacitor Electrodes

 
   
 
Links: 2nd Hollow Nanostructured Materials Materials Chemistry Frontiers Inorganic Chemistry Frontiers Institute of Process Engineering CAS

Institute of process engineering Chinese Academy of Sciences http://www.ipe.cas.cn/

Address: No.1, North 2nd Street, Zhongguancun, Haidian District, Beijing Tel: 86-10-62533616 Fax: 86-10-62533616 Post Code: 100190