Welcome to Functional inorganic materials lab!

Visitor NO. 516590

中文
|
EN
Home News Research Achievement Group Awards Industrialization Recruitment Links
    Achievement
 
  2020
current position: homepage > Achievement > paper > 2020
180. Graphene-encapsulated nickel–copper bimetallic nanoparticle catalysts for electrochemical reduction of CO2 to CO

Chaochen Xu, Anthony Vasileff, Bo Jin, Dan Wang, Haolan Xu, Yao Zheng*, Shi-Zhang Qiao*, Chem. Commun., 2020, 56, 11275-11278. 

https://doi.org/10.1039/D0CC04779A180. Graphene-encapsulated nickel–copper bimetallic nanoparticle catalysts for electrochemical reduction of CO2 to CO

179. Hollow Nanostructures for Surface/Interface Chemical Energy Storage Application

Bi Ruyi, Mao Dan, Wang Jiangyan*, Yu Ranbo*, Wang Dan*, Acta Chimica Sinica, 2020, DOI: 10.6023/A20060215

http://sioc-journal.cn/Jwk_hxxb/CN/10.6023/A20060215

179. Hollow Nanostructures for Surface/Interface Chemical Energy Storage Application

177.Sequential drug release via chemical diffusion and physical barriers enabled by hollow multishelled structures

Decai Zhao, Nailiang Yang, Yan Wei, Quan Jin, Yanlei Wang, Hongyan He, Yang Yang, Bing Han, Suojiang Zhang,* Dan Wang,* Nature Communications, 2020, 11: 4450, doi:10.1038/s41467-020-18177-2

https://www.nature.com/articles/s41467-020-18177-2

177.Sequential drug release via chemical diffusion and physical barriers enabled by hollow multishelled structures

176.Hollow multishelled structure revives high energy density batteries

Jiangyan Wang, Yi Cui, Dan Wang,* Nanoscale Horizons, 2020, doi.org/10.1039/D0NH00311E

https://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2020/NH/D0NH00311E#!divAbstract

176.Hollow multishelled structure revives high energy density batteries

175.Sulfur-based redox chemistry for electrochemical energy storage

Xia Huang, Bin Luo,* Peng Chen, Debra J.Searles, Dan Wang,* Lianzhou Wang,* Coordination Chemistry Reviews, 2020, 422, 213445.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001085452030223X?dgcid=author

175.Sulfur-based redox chemistry for electrochemical energy storage

174.Steering Hollow Multishelled Structures in Photocatalysis: Optimizing Surface and Mass Transport
Yanze Wei, Nailiang Yang, KeKe Huang, Jiawei Wan, Feifei You, Ranbo Yu, Shouhua Feng,* Dan Wang.* Advanced Materials, 2020, DOI: 10.1002/adma.202002556.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202002556

174.Steering Hollow Multishelled Structures in Photocatalysis: Optimizing Surface and Mass Transport

173.Unique structural advances of graphdiyne for energy applications

Yasong Zhao, Nailiang Yang, Ranbo Yu, Yue Zhang, Jin Zhang, Yuliang Li,* Dan Wang,* EnergyChem, 2020, 100041. DOI: j.enchem.2020.100041.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589778020300166#fig0025173.Unique structural advances of graphdiyne for energy applications

172. Dual‐Defects Adjusted Crystal Field Splitting of LaCo1‐xNixO3‐δ Hollow Multishelled Structures for Efficient Oxygen Evolution

Huan Wang, Jian Qi, Nailiang Yang, Wei Cui, Jiangyan Wang, Qinghao Li, Qinghua Zhang, Xiqian Yu, Lin Gu, Ranbo Yu,* Keke Huang,* Shuyan Song, Shouhua Feng,  Dan Wang,* Angewandte Chemie International Edition, 2020, DOI:10.1002/anie.202007077.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202007077


172. Dual‐Defects Adjusted Crystal Field Splitting of LaCo1‐xNixO3‐δ Hollow Multishelled Structures for Efficient Oxygen Evolution

171.Hollow Micro-/Nanostructure Reviving Lithium-sulfur Batteries

Jilu Zhao, Mei Yang, Nailiang Yang, Jiangyan Wang*, Dan Wang*, Chemical Research in Chinese Universities2020, 36, 313–319.

https://link.springer.com/article/10.1007/s40242-020-0115-2


171.Hollow Micro-/Nanostructure Reviving Lithium-sulfur Batteries

170.When Hollow Multi-Shelled Structures (HoMSs) Meet Metal-Organic Frameworks (MOFs)

Zuming Wang, Nailiang Yang, Dan Wang*, Chemical Science, 2020, 11, 5359-5368.

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/sc/d0sc01284j#!divAbstract

170.When Hollow Multi-Shelled Structures (HoMSs) Meet Metal-Organic Frameworks (MOFs)

169.Efficient sequential harvesting of solar light by heterogeneous hollow shells with hierarchical pores

Yanze Wei, Jiawei Wan, Nailiang Yang, Yu Yang, Yanwen Ma, Songcan Wang, Jiangyan Wang, Ranbo Yu, Lin Gu, Lianhui Wang, Lianzhou Wang, Wei Huang*, Dan Wang*,

National Science Review, 2020, 7, 1638-1646.

https://academic.oup.com/nsr/article/doi/10.1093/nsr/nwaa059/5817859


Highlighted by

Chem, 2020, 6, 1215-1216.

Matter, 2020, 3, 24-26.


169.Efficient sequential harvesting of solar light by heterogeneous hollow shells with hierarchical pores

168.Dynamic Intelligent Cu Current Collectors for Ultrastable Lithium Metal Anodes

Jianyu Chen, Jin Zhao, Linna Lei, Pan Li*, Jun Chen, Yu Zhang, Yizhou Wang, Yanwen Ma*, Dan Wang*, Nano Lett. 2020, DOI: 10.1021/acs.nanolett.0c00316.

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.0c00316#

168.Dynamic Intelligent Cu Current Collectors for Ultrastable Lithium Metal Anodes

167.A Hollow Multi‐Shelled Structure for Charge Transport and Active Sites in Lithium‐Ion Capacitors

Ruyi Bi, Nan Xu, Hao Ren, Nailiang Yang, Yonggang Sun, Anmin Cao*, Ranbo Yu*, Dan Wang*, Angewandte Chemie International Edition, 2020, 132, 4895-4898.

https://onlinelibrary.wiley.xilesou.top/doi/abs/10.1002/ange.201914680


167.A Hollow Multi‐Shelled Structure for Charge Transport and Active Sites in Lithium‐Ion Capacitors

166.Hollow multishell structures exercise temporal–spatial ordering and dynamic smart behaviour

Jiangyan Wang, Jiawei Wan, Nailiang Yang, Quan Li, Dan Wang*, Nature Reviews Chemistry 2020, DOI: 10.1038/s41570-020-0161-8

https://www.nature.com/articles/s41570-020-0161-8

166.Hollow multishell structures exercise temporal–spatial ordering and dynamic smart behaviour

165.V2O5 Textile Cathodes with High Capacity and Stability for Flexible Lithium‐Ion Batteries

Yujing Zhu, Mei Yang, Qiyao Huang, Dongrui Wang, Ranbo Yu*, Jiangyan Wang, Zijian Zheng*, Dan Wang*, Advanced Materials, 2020, DOI: 10.1002/adma.201906205.

https://onlinelibrary.wiley.xilesou.top/doi/abs/10.1002/adma.201906205

165.V2O5 Textile Cathodes with High Capacity and Stability for Flexible Lithium‐Ion Batteries

164.Lattice Distortion in Hollow Multi‐shelled Structures for Efficient Visible Light CO2 Reduction with SnS2/SnO2 Junction

Feifei You, Jiawei Wan, Jian Qi, Dan Mao, Nailiang Yang, Qinghua Zhang, Lin Gu, and Dan Wang*, Angewandte Chemie International Edition 2020,59, 721-724.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201912069

164.Lattice Distortion in Hollow Multi‐shelled Structures for Efficient Visible Light CO2 Reduction with SnS2/SnO2 Junction

163.Controllable Synthesis of Hollow Multishell Structured Co3O4 with Improved Rate Performance and Cyclic Stability for Supercapacitors

Cong Wang, Jiangyan Wang, Wenping Hu, Dan Wang*, Chemical Research in Chinese Universities, 2020, 36, 68–73.

https://link.springer.xilesou.top/article/10.1007/s40242-019-0040-3


163.Controllable Synthesis of Hollow Multishell Structured Co3O4 with Improved Rate Performance and Cyclic Stability for Supercapacitors

 
   
 
Links: 2nd Hollow Nanostructured Materials Materials Chemistry Frontiers Inorganic Chemistry Frontiers Institute of Process Engineering CAS

Institute of process engineering Chinese Academy of Sciences http://www.ipe.cas.cn/

Address: No.1, North 2nd Street, Zhongguancun, Haidian District, Beijing Tel: 86-10-62533616 Fax: 86-10-62533616 Post Code: 100190