Welcome to Functional inorganic materials lab!

Visitor NO. 57877

中文
|
EN
Home News Research Publications Group Awards Links Contact Us
    Publications

Cover Gallery

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Before

Book Chapters

 
  2016
current position: homepage > Publications > 2016
The surface sulfur doping induced enhanced performance of cobalt catalysts in oxygen evolution reactions

Mohammad Al-Mamun,  Zhengju Zhu, Huajie Yin, Xintai Su, Haimin Zhang, Porun Liu, Huagui Yang,  Dan Wang, Zhiyong Tang, Yun Wang*  and  Huijun Zhao* Chemical Communications 2016,52,9450-9453

https://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2016/CC/C6CC04387A#!divAbstract

The surface sulfur doping induced enhanced performance of cobalt catalysts in oxygen evolution reactions

Synthesis of multi-shelled MnO2 hollow microspheres via an anion-adsorption process of hydrothermal intensification

Chen Mengjie, Wang Jiangyan,  Tang Hongjie,Yang Yu, Wang Bao, Zhao Huijun,  Wang Dan* Inorganic Chemistry Frontiers 2016,3,1065-1070

https://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2016/QI/C6QI00083E#!divAbstract

Synthesis of multi-shelled MnO2 hollow microspheres via an anion-adsorption process of hydrothermal intensification

Strongly Coupled CoCr2O4/Carbon Nanosheets as High Performance Electrocatalysts for Oxygen Evolution Reaction

Mohammad Al-Mamu, Xintai Su, Haimin Zhang, Huajie Yin, Porun Liu, Huagui Yang, Dan Wang, Zhiyong Tang, Yun Wang,* Huijun Zhao*, Small, 2016, 12, 2866-2871

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/smll.201600549

Strongly Coupled CoCr2O4/Carbon Nanosheets as High Performance Electrocatalysts for Oxygen Evolution Reaction

Multi-shelled metal oxides prepared via an anion-adsorption mechanism for lithium-ion batteries

Jiangyan Wang, Hongjie Tang, Lijuan Zhang, Hao Ren, Ranbo Yu*, Quan Jin, Jian Qi, Dan Mao, Mei Yang, Yun Wang, Porun Liu, Yu Zhang*, Yuren Wen, Lin Gu, Guanghui Ma, Zhiguo Su, Zhiyong Tang, Huijun Zhao and Dan Wang* Nature Energy, 2016,1,16050

https://www.nature.com/articles/nenergy201650

Highlighted by

SCIENCE CHINA-MATERIALS 20167521

Multi-shelled metal oxides prepared via an anion-adsorption mechanism for lithium-ion batteries

Multi-shelled LiMn2O4 hollow microspheres as superior cathode materials for lithium-ion batteries

Feng Wang, Jiangyan Wang, Hao Ren, Hongjie Tang, Ranbo Yu* and Dan Wang* Inorganic Chemistry Frontiers 2016, 3, 365-369

https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2016/qi/c5qi00213c

Multi-shelled LiMn2O4 hollow microspheres as superior cathode materials for lithium-ion batteries

Mesoporous titanosilicate nanoparticles: facile preparation and application in heterogeneous epoxidation of cyclohexene

Yanqiu Jiang, Yong Zhao, Xianzhu Xu* Kaifeng Lin* and Dan Wang Rsc Advances 2016,6, 77481-77488

https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2016/ra/c6ra10145c

Mesoporous titanosilicate nanoparticles: facile preparation and application in heterogeneous epoxidation of cyclohexene

Engineering of multi-shelled SnO2 hollow microspheres for highly stable lithium-ion batteries

Jian Zhang, Hao Ren, Jiangyan Wang, Jian Qi, Ranbo Yu, Dan Wang*c and Yunling Liu* Journal of Materials Chemistry A 2016,4,17673-17677

https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2016/ta/c6ta07717j

Engineering of multi-shelled SnO2 hollow microspheres for highly stable lithium-ion batteries

Controllable synthesis of mesostructures from TiO2 hollow to porous nanospheres with superior rate performance for lithium ion batteries

Hao Ren, Jiajia Sun, Ranbo Yu* Mei Yang Lin Gu, Porun Liu, Huijun Zhao, David Kisailuse and Dan Wang Chemical Science 2016,7,793-798

https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2016/sc/c5sc03203b

Controllable synthesis of mesostructures from TiO2 hollow to porous nanospheres with superior rate performance for lithium ion batteries

 
   
 
Links: 2nd Hollow Nanostructured Materials Materials Chemistry Frontiers Inorganic Chemistry Frontiers Institute of Process Engineering CAS

Institute of process engineering Chinese Academy of Sciences http://www.ipe.cas.cn/

Address: No.1, North 2nd Street, Zhongguancun, Haidian District, Beijing Tel: 86-10-62533616 Fax: 86-10-62533616 Post Code: 100190