Welcome to Functional inorganic materials lab!

Visitor NO. 500666

中文
|
EN
Home News Research Achievement Group Awards Industrialization Recruitment Links
    Achievement
 
  2017
current position: homepage > Achievement > paper > 2017
124.Few-Layer Graphdiyne Nanosheets Applied for Multiplexed Real-Time DNA Detection

Nargish Parvin, Quan Jin, Yanze Wei, Ranbo Yu*, Bing Zheng, Ling Huang*, Ying Zhang, Lianhui Wang*, Hua Zhang, Mingyuan Gao, Huijun Zhao*, Wenping Hu, Yuliang Li, and Dan Wang* Advanced Materials 2017,29,1606755

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.201606755

124.Few-Layer Graphdiyne Nanosheets Applied for Multiplexed Real-Time DNA Detection

123.Multi-shelled TiO2/Fe2TiO5 heterostructured hollow microspheres for enhanced solar water oxidation

Muhammad Waqas, Yanze Wei, Dan Mao*, Jian Qi , Yu Yang , Bao Wang*, and Dan Wang * Nano Research 2017,10,3920-3928

https://link.springer.com/article/10.1007/s12274-017-1606-3

123.Multi-shelled TiO2/Fe2TiO5 heterostructured hollow microspheres for enhanced solar water oxidation

122.Dually Ordered Porous TiO2-rGO Composites with Controllable Light Absorption Properties for Efficient Solar Energy Conversion

Yu Yang, Quan Jin, Dan Mao, Jian Qi, Yanze Wei, Ranbo Yu* Anran Li, Shuzhou Li, Huijun Zhao* Yanwen Ma, Lianhui Wang, Wenping Hu, and Dan Wang* Advanced Materials 2017,29,1604795

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.201604795

122.Dually Ordered Porous TiO2-rGO Composites with Controllable Light Absorption Properties for Efficient Solar Energy Conversion

121.Highly controlled synthesis of multi-shelled NiO hollow microspheres for enhanced lithium storage properties

Hao Li, Haoran Ma , Mei Yang *, Bao Wang , Hui Shao , Lei Wang *, Ranbo Yu *, Dan Wang * Materials Research Bulletin 2017,87,224-229

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025540816319341

121.Highly controlled synthesis of multi-shelled NiO hollow microspheres for enhanced lithium storage properties

120.Formation of Septuple-Shelled (Co2/3Mn1/3)(Co5/6Mn1/6)(2)O-4 Hollow Spheres as Electrode Material for Alkaline Rechargeable Battery

Xiaoxian Zhao, Ranbo Yu,* Hongjie Tang, Dan Mao, Jian Qi, Bao Wang, Yu Zhang,* Huijun Zhao, Wenping Hu, and Dan Wang* Advanced Materials 2017,29,1700550

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.201700550

120.Formation of Septuple-Shelled (Co2/3Mn1/3)(Co5/6Mn1/6)(2)O-4 Hollow Spheres as Electrode Material for Alkaline Rechargeable Battery

119.Multi-shelled hollow micro-/nanostructures: promising platforms for lithium-ion batteries

Jiangyan Wang, Hongjie Tang, Huan Wang, Ranbo Yu, Dan Wang* Materials Chemistry Frontiers, 2017, 1, 414-430

https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2017/qm/c6qm00273k

119.Multi-shelled hollow micro-/nanostructures: promising platforms for lithium-ion batteries

118.High rate Li-ion storage properties of MOF-carbonized derivatives coated on MnO nanowires

Zhen-Dong Huang, Zhen Gong, Qi Kang, Yanwu Fang,  Xu-Sheng Yang, Ruiqing Liu, Xiujing Lin,  Xiaomiao Feng, Yanwen Ma* ,Dan Wang*

Mater. Chem. Front., 2017,1, 1975-1981

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/QM/C7QM00178A

118.High rate Li-ion storage properties of MOF-carbonized derivatives coated on MnO nanowires

117.Renewable Energy Conversion and Storage

Rose Amal, Huijun Zhao, Dan Wang, Lianzhou Wang.

Advanced energy materials, 2017, 7, 23, 1703091.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aenm.201703091

117.Renewable Energy Conversion and Storage

 
   
 
Links: 2nd Hollow Nanostructured Materials Materials Chemistry Frontiers Inorganic Chemistry Frontiers Institute of Process Engineering CAS

Institute of process engineering Chinese Academy of Sciences http://www.ipe.cas.cn/

Address: No.1, North 2nd Street, Zhongguancun, Haidian District, Beijing Tel: 86-10-62533616 Fax: 86-10-62533616 Post Code: 100190